Faaliyetlerimiz

Gözlem Elektrik konularında uzman ekipleri ile sektöründe faaliyetlerde bulunmaktadır.

  • Mimari proje üzerinden ilk elektrik tesisat etüt 1.keşiflendirme
  • İlgili mimari projelerin üzerine uygulamaya yönelik olarak elektrik tesisat projelerinin oluşturulması (Shop Drawing Proje).
  • İlgili elektriksel hesaplamalar ve elektrik malzemelerinin seçilmesi.
  • Uygulamada kullanılacak teknik şartnamelerin oluşturulması
  • - İşle ilgili projenin saha uygulama detaylarının belirlenmesi ve resmi kuruluşlara (Tedaş, Belediye yönetimi) ilgili girişimler.
  • Uygulamada elektrik işlerinin inşaat ve mekanik işlerle ilgili, koordinasyonu sağlayıcı iş programının oluşturulması
  • Keşiflendirilen sahanın elektrik işi malzeme ve montajlı olacak şekilde anahtar teslimi üstlenilmesi.
  • İşin projesinin teknik şartnamesine ve iş programına uygun olarak yürütülmesi. Sahadaki değişikliklerin ve bir takım taleplerin dizayn-ofis ile ilişkisinin sağlanması, projenin iş bitime göre bire bir oluşturulması. (As-Built Proje)
  • İş bitiminde işin resmi kurum ve kuruluşlara kabulünün yaptırılması.