İş Prosedürleri
  • Mimari proje üzerinden ilk elektrik tesisat etüt 1.keşiflendirme
  • İlgili mimari projenin üzerine uygulamaya yönelik olarak elektrik tesisat projelerinin oluşturulması
  • İlgili elektriksel hesaplamalar ve elektrik malzemelerinin seçilmesi.
  • Uygulamada elektrik işlerinin inşaat ve mekanik işlerle ilgili koordinasyonu sağlayıcı iş programının ve kullanılacak teknik şartnamelerin oluşturulması.
  • İşle ilgili projenin saha uygulama detaylarının belirlenmesi ve resmi kuruluşlara (Tedaş, belediye ve avm yönetimi) ilgili girişimler.
  • Elektrik ile ilgili ilk resmi başvuruların yapılması ve şantiye elektriğinin açılması ile ilgili işlemler.
  • Keşiflendirilen sahanın elektrik işi ile ilgili olarak malzeme ve montajlı olacak şekilde elektrik işlerinin yapımının anahtar teslimi üstlenilmesi.
  • İş projesinin teknik şartnamesine ve iş programına uygun olarak yürütülmesi.
  • Sahadaki değişikliklerin ve bir takım taleplerin dizayn-ofis ile ilişkisinin sağlanması ve projenin iş bitime göre bire bir oluşturulması.
  • İş bitiminde işin resmi kurum ve kuruluşlara kabulünün yaptırılması.